Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Akce

Projekt SMNF organizuje četné akce určené pro sdílení a šíření výzkumných výsledků z různých souvisejících oblastí muzikologie. Věříme, že udržování a posilování české a mezinárodní vědecké komunity je kritickou částí procesu výzkumu, a akce -- ať již s osobní přítomností, či v době pandemie virtuální -- jsou klíčovým prvkem, který z mnoha individuálních vědců výzkumnou komunitu uvtáří.

Tato stránka shromažďuje odkazy na proběhnuvší akce pořádané projektem. Stránka Aktuality obsahuje i upoutávky na akce budoucí. Názvy akcí zachováváme v jazyce, ve kterém proběhly.

 

Digital Humanities in Early Music Research Workshops

Série workshopů Digital Humanities in Early Music Research si klade za cíl prezentovat špičkový výzkum a nástroje digitálních přístupů k muzikologii, nové metodolgie a poznatky díky digitálním nástojům získané.

Ročník 2021

PDHERM 2021, Session 1 (záznam zveřejněn!)

PDHERM 2021, Session 2 (záznam zveřejněn!)

PDHERM 2021, Session 3

Ročník 2020

PDHERM 2020, Session 1

PDHERM 2020, Session 2

PDHERM 2020, Session 3

Early Music in Central Europe: přednášková řada

Přednášková řada Early Music in Central Europe (EMCE) zapojuje oblast střední Evropy do širšího muzikologického diskurzu tak, aby byla přesněji rozpoznána role této oblasti v diskurzu hudebních dějin, především v době pozdního středověku, kdy se zde děly výrazné změny. Celý název přednáškové řady je "Early Music in Central Europe: Local Elements - Transregional Connections - International Research", a je společně pořádán projektem "Staré mýty, nová fakta" Akademie věd České Republiky, projektem "CANTUS PLANUS na Slovensku" Slovenské Akademie věd, a projektem "Momentum: digitální hudební fragmentologie" Maďarského výzkumného centra humanitních věd.

EMCE I. Barbara Haggh-Huglo: From Womb to Worship

EMCE II. Paweł Gancarczyk: Petrus Wilhelmi: Utraquist Sources and New Facts about His Music

EMCE III. Zsuzsa Czagány: A 12th-century Sacramentary from Hungary as a Multilayered Source for Chant History

EMCE IV. Martin Haltrich: Strategies to handle old libraries in digital age

EMCE V. Hana Vlhová-Wörner, Jan Ciglbauer: Prague Notre Dame fragments and the reception of ars antiqua polyphony in Bohemia and Moravia

Konference, kolokvia, etc.