Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Výzkum

Hlavními výstupy projektu jsou publikace a pořádání akcí (konferencí, kolokvií, workshopů...), kde se publikační výstupy prezentují.

V této sekci také prezentujeme kratší a jinde nepublikované texty a čerstvé materiály z kolokvií. Objeví se zde i edice jednotlivých skladeb příslušejících k nejrůznějším notačním a stylovým tradicím. Součástí sekce jsou databáze pramenů a průběžně aktualizovaná mezioborová bibliografie publikací k hudební kultuře střední Evropy ve 14. a 15. století a její recepci v 19. a 20. století.

Musica Hussitica Moderna
  Repertorium (vyžaduje login)
  Pinacotheca

Vademecum

Digital humanities workshops