Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Vademecum

neboli seznam užitečných webových zdrojů, relevantních k našemu výzkumnému tématu. 

Manuscriptorium (www.manuscriptorium.com)
Digitální knihovna rukopisů a tisků z českých i zahraničních knihoven. 

MMMO Database – Medieval Music Manuscripts Online Database (www.musmed.eu
Mezinárodní virtuální knihovna středověkých hudebních pramenů a raných tisků do ca 1600. 

Gallica (www.gallica.bnf.fr
Digitální knihovna, která zahrnuje středověké notované rukopisy uložené ve francouzských knihovnách a archivech. 

E-Codices (www.e-codices.unifr.ch
Virtuální knihovna rukopisů uložených ve Švýcarsku. 

Manuscripta – Mittelalterliche Handschriften in Österreich (www.manuscripta.at)
Virtuální knihovna rukopisů uložených v Rakousku. 

DIAMM – the Digital Image Archive of Medieval Music (www.diamm.ac.uk
Knihovna středověkých rukopisů a jejich repertoáru. 

Cantusindex (www.cantusindex.org
Sdružení katalogů středověkého chorálního repertoáru. 

Cantus Network (www.gams.uni-graz.at
Liturgie a hudba ve středověké církevní provincii Salzburg. 

CHOBOL – Codicologica et Hymnologica Liturgica Bohemica (www.hymnologica.cz
Databáze ke středověké hudbě v Čechách. Zahrnuje katalog sekvencí (Index Sequentiarum Bohemiae Medii Aevi) a katalog liturgických rukopisů z katedrály sv. Víta v Praze (Manuscripti liturgici Ecclesiae Pragensis).