Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

O projektu

Projekt “Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století” (GAČR EXPRO 19-28306X) je zaměřen na studium hudebního repertoáru 15. století v Čechách a jeho recepci v novodobé české hudební kultuře. Číst dále...

Pokud máte otázky, jež nejsou na našem webu zodpovězeny, neváhejte nás kontaktovat.

Co je naším cílem?

Naším cílem je prohloubit znalost české hudební kultury v době pozdního středověku a opravit celou řadu zažitých mýtů o hudebním husitství, zasetých během formování české a později československé národní identity v 19. a 20. století. Chceme zprostředkovat širší vědecké veřejnosti bohaté spektrum různých hudebních forem a žánrů pěstovaných v Čechách v 15. století. Zároveň usilujeme o obnažení skrytých husitských symbolů – hudebních, textových či obrazových – v moderní, převážně české hudební tvorbě.

Čím se zabýváme?

V našem zorném úhlu je celá škála pozdně středověkých hudebních žánrů: pozdní latinský chorál, rytmizace chorálu (tzv. cantus fractus), česká husitská liturgiepíseň a vícehlasá hudba. V novodobé hudbě hledáme především skladby, v nichž byly použity nápěvy husitských písní, ale i takové, které se pokoušejí husitskou autenticitu pouze navodit, většinou z ideologických či z politických důvodů.

Jak pracujeme?

Setkáváme se na pravidelných celodenních pracovních poradách, vyjíždíme do archivů za studiem rukopisů a shromažďujeme materiály v českých i zahraničních knihovnách. Kromě toho referujeme na mezinárodních konferencích, připravujeme samostatné i společné publikace, vytváříme kritické edice hudebních skladeb pozdního středověku a pořádáme materiál pro webové rozhraní. Digitální výstupy projektu připravujeme v souladu s aktuálními postupy v Digital humanities a ve spolupráci se specialisty v tomto odvětví. Důležitou součástí našeho pětiletého projektu jsou pravidelné oborové i mezioborové semináře, konference a přednášky domácích i zahraničních odborníků.