Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Novodobá hudba s ohlasy husitství

„Tábor je náš program!“ Toto heslo spojené s jedním z hlavních proudů české politiky už od dob T. G. Masaryka lze přenést i do oblasti umění. Umělci často a rádi manifestovali svůj názor právě zpracováním tématu Jan Hus a husitství. Dávali tak najevo, k jakému společensko-politickému proudu vlastně patří. Téma jim poskytovalo možnost nacházet historické paralely mezi 19. a 20. stoletím na straně jedné a středověkem na straně druhé. Pokroky v historickém bádání dávaly impulsy pro formování identity obyvatelstva zemí Koruny české a později i Československa, postupně tak začaly vznikat vrstvy „druhého života husitství“. Nejpatrnější to bylo v oblasti nacionální, náboženské, sociální, historické a také v umění, hudbu nevyjímaje. Číst dále...

MUSICA HUSSITICA MODERNA: REPERTORIUM

Digitální katalog hudebních skladeb 19. - 21. století s husovsko-husitskou tematikou.

MUSICA HUSSITICA MODERNA: PINACOTHECA

Digitální platforma ikonografie novodobých skladeb s husovsko-husitskou tematikou.

Florilegium obsahuje miniedice s různými typy hudebních skladeb s husovsko-husitskou tematikou.