Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Česká husitská liturgie

Nejpozději ve 20. letech 15. století byla v Praze vytvořena podoba české liturgie pro mši i hodinkové oficium, založená na překladu latinské liturgie. O její existenci dnes víme jen díky šťastnému nálezu rukopisu v r. 1872 na faře v jihočeské Jistebnici, kam se rukopis dostal až v 16. století. O okolnostech a místu vzniku tohoto unikátního projektu odborníci dlouho diskutovali. Dnes převládá názor, že významný podíl na počeštění římské liturgie měla komunita mnichů v Emauzském klášteře v Praze, kde se s velkou pravděpodobností také česká liturgie v 15. století praktikovala. Některé české liturgické zpěvy nesou stopy husitské ideologie. V repertoáru pro svátek Božího Těla lze nalézt hned několik textů, které vyzdvihují přijímání Těla i Krve Pána – tedy přijímání podobojí. Celkově však repertoár zůstává hudebně i textově věrný podobě pražské liturgie na začátku 15. století, a to se všemi specifiky v oblasti výběru zpěvů, jejich melodiky i forem. 

Florilegium přináší miniedice typických ukázek zpěvů české husitské liturgie.