Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Blog

02. 06. 2021
Je známým faktem, že řád cisterciáků měl rozhodující podíl na kolonizaci středověkých Čech. Bratři však nechápali osídlováni krajiny pouze z hlediska materiálního, ale snažili zemi vetknout i „duši“: proto se starali o vybudování sítě farních ...
21. 05. 2021
At the end of March, Rhianydd Hallas successfully defended her PhD thesis titled ‘Two rhymed offices composed for the feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary: comparative study and critical edition’. ...
23. 12. 2020
Přednášky, konference, workshopy, cesty po domácích a zahraničních knihovnách i za kolegy na evropských univerzitách – mnoha původně plánovaných akcí se musel projekt v roce 2020 vzdát. ...
30. 10. 2020
Rytmus kam se podíváš! Tak se na sklonku druhého roku trvání grantu Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století dostáváme do situace, že je potřeba začít znovu, od Adama. ...
14. 09. 2020
Hudební prameny z období pozdního středověku, které se dochovaly v domácích knihovnách a archivech, jsou v mnoha ohledech „pole neorané“ nejen, co se týče stavu poznání jejich obsahu, ale také jejich hmotné podstaty. ...
15. 05. 2020
Centrálním objektem zájmu hudebních historiků budou vždy dochované prameny. Skutečnost, že si někdo někde zapsal (nebo nechal zapsat) nějaký repertoár, který měl nějakou funkci, je vždy výchozím bodem pro sociologické sondy do dobového hudebního ...
30. 03. 2020
Dne 16. 5. 2019 se konalo první veřejné kolokvium projektu Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. ...
26. 02. 2020
Určitě znáte ten pocit, kdy se kruh uzavře. Ten pocit něčeho dokončeného, uzavřeného, hotového. Dětem se možná na mysl vloudí „už je to uděláno, už je to hotovo“, gamblerovi stejné ikony na hracím automatu, spisovatel si oddechne při pohledu na ...
12. 02. 2020
Plné znění proslovu Hany Vlhové-Wörner (prezentace 2. svazku kritické edice Jistebnického kancionálu, Praha, 3. února 2020)
Jak číst Nejedlého Dějiny dnes?
25. 11. 2019
Hana Vlhová-Wörner Jak by dnes Nejedlý uspěl u zkoušky ze středověké hudby? Aneb: jak dnes hudební medievisté čtou Nejedlého. Příklad: pasáž o tropariu děkana Víta, str. 22–29. (Vypracováno na přání kolegů, nikoliv z vlastní potřeby). Tzv. ...