Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Repertorium

Digitální katalog hudebních skladeb 19. - 21. století s husovsko-husitskou tematikou. Při bližším pohledu lze skladby nahlížet z různých perspektiv. Vedle čistě hudebních (např. forma, obsazení, použití hudebního citátu) existují i obecnější kritéria typu národnost skladatele, příležitost, ke které skladba vznikla nebo na kterou reagovala, neméně důležitý je politický, náboženský či sociální kontext. “Repertorium” má ambici stát se digitálním katalogem s informacemi např. pro hudební dramaturgy, rozhlasové redaktory, interprety, dirigenty a sbormistry, obecně pro všechny ty, kteří se chtějí dozvědět potřebné údaje buď o konkrétní skladbě, nebo díky filtraci dat dospět k výstupům přehledového charakteru. Na rozdíl od klasických katalogů lze jednotlivé záznamy doplnit o nahrávky, notový materiál, skeny titulních stran apod.

 

Web projektu: 

Repertorium

repertorium.smnf.cz