Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Workshop: Perspektiva výzkumu františkánské kultury v Čechách

Masarykův ústav a archiv Akademie věd ČR, v.v.i. (Projekt Staré mýty, nová fakta: České země v centru hudebního dění 15. století) zve srdečně k účasti na workshopu


Perspektiva výzkumu františkánské kultury v Čechách
Historie – spiritualita – liturgie – hudba a umění

Workshop se bude konat v pondělí 1.2.2021, od 9:00 do 16:00.

Celý workshop se bude konat výhradně on-line přes aplikaci ZOOM, přihlášky zasílejte, prosím, do 15. 1. 2021 na adresu kralova@mua.cas.cz.

Novinka. Záznam workshopu je dostupný jako playlist na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=A7XXIpzH-j4&list=PLBbhTlXLGsMPk4FQ_Z-tlRbhCJYVHpzM-

Informace o workshopu jsou též ke stažení jako PDF zde:

Workshop Perspektiva výzkumu františkánské kultury v Čechách

 


Cíle workshopu:


– koordinace výzkumu a ustanovení české mezioborové výzkumné komunity
– perspektivní návaznost na mezinárodní výzkum
– zapojení do odborných databází (Knihověda apod.)
– edice a digitální edice: metodologie a formáty
– témata společného publikačního výstupu


Program workshopu

Úvod: 9:00–9:30
– historie řádu v Čechách (Petr Hlaváček, FLÚ AV ČR)
    diskuse

Sekce I: 9:45–10:45
– sebeprezentace a komunikace řádu ve středověké a novodobé společnosti
Martin Elbel (UP Olomouc), Kateřina Bobková Valentová (HIU AV ČR), Marek Brčák (Archiv UK)

Sekce II: 11:00–12:30
– liturgie, hudba a hudební kultura v klášterech českých františkánů a klarisek
 Vít Aschenbrenner (ZČU Plzeň), Markéta Králová (MÚA AV ČR), Hana Vlhová-Wörner (MÚA AV ČR)

PAUZA

Diskuzní panel: 13:30-15:15
– historické a hudební prameny: stav znalosti a zpracování materiálu
historie: Martin Elbel, Marek Brčák, Kateřina Bobková-Valentová, Petr Hlaváček
hudební věda: Vít Aschenbrenner, Markéta Králová, Hana Vlhová-Wörner
projekt Knihověda a františkánské knihovny: Marta Hradilová (MÚA AV ČR), Jindřich Marek (FF UK)

Závěrečná diskuse: 15:30–16:00Za Masarykův ústav a archiv

Dr. phil. Markéta Králová