Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

První veřejné kolokvium projektu „Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století“

Dne 16. 5. se konalo první veřejné kolokvium projektu Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století. 

Nejedlého Dějiny předhusitského a husitského zpěvu (1904–1913) ve světle současného výzkumu českéstředověké hudby v evropském kontextu 

Pořádané Ústavem hudební vědy FF UK spolu s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR v konferenčním sále Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (č. B-110), Gabčíkova 10, Praha 8. 

Pozvánka a program PDF 

PROGRAM 

9:15 Přivítání (Luboš Velek, Hana Vlhová-Wörner) 

9:30–12:00 
Působivá a přesvědčivá historická narace Nejedlého Dějin 

 • Příčiny a důsledky Nejedlého působivého výkladu 
 • Konkrétní příklady věcně správné či nesprávné argumentace
 • Výklad podaný v monografiích o předhusitském a husitském zpěvu a v jeho dalších spisech a přednáškách 

Úvod do diskuse: Jiří Křesťan, Hana Vlhová-Wörner, moderuje Viktor Velek 

Nejedlého vlastenecké pojetí výkladu středověké a husitské hudby 

 • Vlastenectví a/versus nacionalismus 
 • Český repertoár versus latinský repertoár 
 • Nejedlý jako strážce husitské tradice v novodobých českých dějinách 
 • Lidovost a umělost hudby jako hodnotové kategorie 
 • Lid jako tvůrce a arbitr hudební kultury 

Úvod do diskuse: Stanislav Tesař, Viktor Velek, Peter Morée, moderuje Jan Ciglbauer 

(Přestávka na oběd) 

14:00–16:30 
Nejedlý – muzikolog, medievista

 • Nejedlý jako paleograf (a platnost jeho přepisů dnes) 
 • Datace a lokalizace zásadních rukopisů (a jejich platnost dnes) 
 • Nejedlého hudební terminologie  

Úvod do diskuse: Stanislav Tesař, Jan Frei, Jan Ciglbauer, moderuje Hana Vlhová-Wörner 

Nejedlého Dějiny v dobovém kontextu 

 • Český středověk a husitství ve spisech Nejedlého současníků 
 • Paralelní pokusy o výklady dějin „evropské“ středověké hudby a „regionálních“ dějin středověké hudby u Nejedlého současníků 

Úvod do diskuse: Lenka Hlávková, Hana Vlhová-Wörner, Miloš Zapletal, moderuje Viktor Velek