Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Workshop k digitální edici Jistebnického kancionálu, 15. 11. 2021

Digitální ekosystém The Jistebnice Kancionál Network, který vzniká v rámci projektu Staré mýty, nová fakta za spolupráce kolegů s příbuzných oborů, si klade za cíl oslovit co nejširší okruh uživatelů z odborné sféry a laické veřejnosti.  Půldenní workshop je plánován jako otevřená mezioborová diskuse nad filosofií a architekturou digitálního ekosystému a formátem komplexní digitální edice, která by měla být podnětem pro další směřování projektu.  Na workshopu představí dosavadní práci Hana Vlhová-Wörner (MÚA AV ČR), Jan Hajič jr. (MÚA AV ČR) a Petr Nejedlý (ÚJČ).

Workshop proběhne 15. 11. 2021 ve 14:00 - 17:00, v Konferenčním sálu v suterénu budovy B Masarykova ústava a Archivu AV ČR na adrese Gabčíkova 10, Praha 8.

Pozvánka na workshop je k dispozici k šíření také v PDF.

Jistebnický kancionál jako hudební a literární pramen představuje pro moderní editory náročnou výzvu.  Jedním z klíčových úkolů současného výzkumu je zasadit jeho obsah do široké tradice latinských a českých liturgických zpěvů v pozdněstředověkých Čechách a střední Evropě, a zvážit vztah příslušných liturgických textů k dobovým biblickým překladům. Tištěná podoba edice zde naráží na limity fyzického média, neboť není schopna udržovat vztah k aktuálním informačním zdrojům, které rozvíjejí sesterské discipliny. Těmto potřebám naopak vyhovuje médium digitální.

Program workshopu

14:00 — Příchod, uvítání, úvodní slovo (Hana Vlhová-Wörner, MÚA)
14:15 — Přehled digitálního ekosystému (Hana Vlhová-Wörner, MÚA)
14:30 — Digitální facsimile (Jan Hajič, MÚA)
14:45 — Zpívané Vánoční nešpory z Jistebnického kancionálu (ansámbl Polyfonix)

15:00 — Přestávka

15:10 — Staročeské žaltáře ve vztahu ke kancionálovému znění (Petr Nejedlý, ÚJČ)
15:30 — Jistebnický kancionál a přátelé: chorální databáze (Hana Vlhová-Wörner, MÚA)
15:45 — ChantLab: software pro zpracování chorálních melodií (Jan Hajič, MÚA)
16:00 — Projekt Diabible a české překaldy evangelií (Andrea Svobodová, ÚJČ)

od 16:15 — Volná diskuse