Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 

Hana Vlhová-Wörner studovala hudební vědu v Praze a v Basileji (PhDr. 1990, PhD 2000, habilitace 1990), 2000–2001 byla držitelkou státního stipendia („Bundestipendium”) švýcarské vlády pro postdoktorské studium na univerzitě v Basileji. V letech 2004–2005 a 2006–2012 pobývala v USA, kde vyučovala na univerzitách Duke University, UNC-Chapel Hill, North Carolina a Yale University (zde zárověň „Fellow in Sacred Music, Worship, and Arts” při Institutu pro duchovní hudbu (Institut of Sacred Music) v akademickém roce 2011–2012. V letech 2012–2017 byla „senior lecturer”, od r. 2016 „Reader” na univerzitě Bangor, Wales. Od března 2017 do prosince 2018 vedla Kabinet hudební historie při Etnologickém ústavu AV ČR. Od roku 2016 pravidelně vyučuje kurzy k dějinám starší evropské hudby na universitě v Basileji, od roku 2019 jako zastupující profesor („Vertretungsprofessur”). V letech 2019–2023 bude vedoucí řešitelského týmu projektu „Staré mýty, nová fakta” (projekt EXPRO, GAČR), realizovaného ve spolupráci s FFUK.

Badatelské zaměření

  • latinská liturgická poezie, se zaměřením na sekvence a tropy
  • hudba a rituál v katedrále sv. Víta v Praze
  • Jistebnický kancionál a česká liturgie 15. století
  • šíření a transformace latinského repertoáru od raného do pozdního středověku

V rámci projektu „Staré mýty, nová fakta” bude sledovat tradování latinského liturgického repertoáru na širším středoevropském území v 15. století, včetně specifického rytmizovaného chorálu („cantus fractus”) a jeho vztahu či vyhranění vůči jinýjm evropským tradicím, a bude se rovněž věnovat konstituci českého liturgického repertoáru zaznamenaného v Jistebnickém kancionálu a ostatních soudobých pramenech.

profil academia.edu

Bibliografie (výběr)

Samostatné publikace

Vlhová-Wörner, Hana (ed.). Musiktheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft 3 (2019): Digital humanities 
Vlhová-Wörner, Hana a col. Jistebnice kancionál II: Cantionale. Chomutov: L. Marek, 2019. 
Vlhová-Wörner, Hana. Index Sequentiarum Bohemiae Medii Aevi (online databáze), září 2018 (www.hymnologica.cz)
Vlhová-Wörner, Hana. Manuscripti liturgici ecclesiae Pragensis (online databáze), srpen 2016 (www.hymnologica.cz)
Vlhová-Wörner, Hana. Repertorium troporum Bohemiae Medii Aevi IV: Agnus Dei. Praha: Bärenreiter, 2013.
Vlhová-Wörner, Hana. Repertorium troporum Bohemiae Medii Aevi III: Sanctus. Praha: Editio-Bärenreiter, 2010.
Vlhová-Wörner, Hana. Repertorium troporum Bohemiae Medii Aevi II: Kyrie eleison et Gloria in excelsis Deo. Praha: Editio-Bärenreiter, 2006.
Vlhová-Wörner, Hana – David Holeton. Jistebnice kancionál I: Graduale. Brno: L. Marek, 2005.
Černý, Jaromír – Hana Vlhová-Wörneret alii. Historical Anthology of Music in the Bohemian Lands (up to ca 1530). Praha: Koniash Latin Press, 2005.
Vlhová-Wörner, Hana. Repertorium troporum Bohemiae Medii Aevi I: Tropi proprii missae. Praha: Editio-Bärenreiter, 2004.

Studie

Vlhová-Wörner, Hana. „Cantus fractus in Pre-Hussite Bohemia: Lost Repertories and Reconstruction Challenges.” In The Journal of Alamire Foundation 15 (2023): 11–31.

Vlhová-Wörner, Hana. „Benedicamus Domino tropes in the monastery of Benedictine nuns at St George’s, Prague.” In  Early Music, 2022;, caac053, https://doi.org/10.1093/em/caac053.

Vlhová-Wörner, Hana. „Bohemian Alleluia chants to the Holy Virgin from the second half of the fourteenth century.” In Charles IV (1316–1378) and the Musical Heritage of His Era, ed. Lenka Hlávková, Brno: L. Marek (v tisku).

Vlhová-Wörner, Hana. „Medieval Chant for the Mass Ordinary.” In Oxford Bibliographies in Medieval Studies. Ed. Christopher Kleinhenz. New York: Oxford University Press, 2021.

Vlhová-Wörner, Hana. „Agnus Pairing and Disappearing: A contribution to the late chant tradition in Bohemia.” Study Group, ‘Cantus Planus’ (Venice, Italy, 2014, 28 July - 1 August), ed. James Borders, 225–238. Venezia: Edizioni Fondazione Levi, 2020. 

Vlhová-Wörner, Hana. „Liturgical poetry and poetical liturgy.Texts of motet cycles as continuation of longer compositional practice.” In Motet Cycles Between Devotion and Liturgy, ed. by Daniele Filippi and Agnese Pavanello, 135–156. Basel: Schwabe, 2019 (Schola Cantorum Basiliensis Scripta).

Vlhová-Wörner, Hana. „Novum sidus orientis: New identification perspectives.” In Beredte Musik. Konversationen zum 80. Geburtstag von Wulf Arlt, hg. von Martin Kirnbauer, 457–466. Basel: Schwabe 2018 (Schola Cantorum Basiliensis Scripta 8).

Vlhová-Wörner, Hana. „Berkeley Traktate-Sammlung.” In Lexikon musiktheoretischer Schriften, hrsg. von Ullrich Scheideler and Felix Wörner, 353–355. Kassel u. a.: Bärenreiter, 2017.

Vlhová-Wörner, Hana. „Zdeněk Nejedlý’s (1878-1962) historical narrative and ideological construction of Czech medieval music history.” In Nationality and Universality. Music Historiographies in Central and Eastern Europe, hrsg. by Slawomira Zeranska-Kominek, 175–195. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016.

Vlhová-Wörner, Hana – David Holeton. „Liturgy, Commemoration and Music.” In A Companion to Jan Hus, ed. František Šmahel u. a., 289–324. Leiden: Brill, 2014.

Vlhová-Wörner, Hana. „Die Spruchsang-Melodien im Kontext des spätmittelalterlichen einstimmigen Komponierens in Zentraleuropa.” In Sangspruchdichtung um 1300, hrsg. von Dorothea Klein u. a., Spolia Berolinensia. Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte des Mittelalters und Neuzeit 33, 275–292. Hildesheim: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 2014.

Vlhová-Wörner, Hana – Lenka Hlávková. „Hudba.” In Husitské století, ed. Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup, 474–489. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014.

Vlhová-Wörner, Hana. „Prag – die musikalische Tradition der Hussiten.” In Zentren der Kirchenmusik, ed. Matthias Schneider and Beate Bugenhagen, Laaber: Laaber Verlag, 2011, 59–64. (= Enzyklopädie der Kirchenmusik, ed. Matthias Schneider, Wolfgang Bretschneider und Günther Massenkeil, Laaber: Laaber Verlag 2010ff., vol. 2).

Vlhová-Wörner, Hana – David Holeton. „A Remarkable Witness to the Feast of Saint Jan Hus.” In The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 7, ed. Zdenek V. David and David Holeton, 156–184. Praha: AVČR, 2009.

Vlhová-Wörner, Hana. „Cum tuba praedicationis et voce magna. Tropes about the Last Judgement in the Pre-Reformation Bohemia.” In Dies estleticie. Essays on Chant in Honour of Janka Szendrei, ed. David Hiley and Gábor Kiss, 501–528. Ottawa: The Institute of Mediaeval Music, 2008.

Vlhová-Wörner, Hana. „Three; Nine; Nine and Three.Forms of Kyrie Tropes in the late tradition.” In HORTVS TROPORVM. Florilegium in honorem Gvnillae Iversen. A Festschrift in Honour of Professor Gunilla Iversen on the Occasion of her Retirement as Chair of Latin at Stockholm University, ed. Alexander Andreé and Erica Kihlman, 138–151. Stockholm: Stockholms Universitet, 2008.

Vlhová-Wörner, Hana – Felix Wörner. „Leo Kestenberg a Společnost pro hudební výchovu ve víru mezinárodní politiky a sporů uvnitř československého hudebního života mezi dvěma světovými válkami,” Hudební věda 45 (2008): 355–394.

Vlhová-Wörner, Hana – Felix Wörner. „Leo Kestenberg und die Gesellschaft für Musikerziehung 1934–1938.” In Leo Kestenberg, Musikpädagoge und Musikpolitiker in Berlin, Prag und Tel Aviv, ed. Susanne Fontaine u. a., 205–243. Freiburg i. B.: Rombach, 2008.

Vlhová-Wörner, Hana. „Die späten Ordinariumstropenim Graduale aus Moosburg.” In Studies in Medieval Chant and Liturgy in Honour of David Hiley, ed. Terence Bailey and László Dobszay, 443–472. Budapest: Hungarian Academy of Sciences. Ottawa: Institute of Mediaeval Music, 2007.  

Vlhová-Wörner, Hana – David Holeton – Milena Kubková. „The trope Gregorius presulmeritis in Bohemian Tradition: Its Origins, Development, Liturgical Function and Illustration,” In The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 6, ed. Zdenek V. David and David Holeton, 335–361. Praha: AVČR, 2007.

Vlhová-Wörner, Hana. „Záviš, autor liturgické poezie 14. století,” Hudební věda 44 (2007): 229–260.

Vlhová-Wörner, Hana. „Genitor summifilii: A Remarkable Career of a Sanctus Trope.” In Papers Read at the 12th Meeting of the IMS Study Group 'Cantus Planus', Lillafüred/Hungary, 2004. Aug. 23–28, ed. László Dobszay e. a., 753–766. Budapest: Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, 2006.  

Vlhová-Wörner, Hana. „Bohemian Utraquists’ Repertory of Proper Tropes.” In The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 5, part 2, ed. Zdenek V. David and David Holeton, 313–327. Praha: AVČR, 2005.  

Vlhová-Wörner, Hana – JaromírČerný. „Hudba v době Karla IV.,” In Lesk královského majestátu ve středověku, ed. Lenka Bobková and Mlada Holá, 291–305. Praha: Paseka, 2005.

Vlhová-Wörner, Hana. „Katalogisierung und Edition mittelalterlicher liturgischer Handschriften aus Böhmen.” In Die Erschließung der Quellen des mittelalterlichen liturgischen Gesangs, ed. David Hiley, Wolfenbütteler Mittelalter-Studien 18, 217–240. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2004.

Vlhová-Wörner, Hana. „Das Sequentiar des Arnestus von Pardubice: das Repertoire und sein Verhältnis zum Prager Ritus,” Miscellanea musicologica 37 (2003): 69–88.

Vlhová-Wörner, Hana. „Fama cresciteundo. Der Fall: Domazlauspredicator, der älteste böhmische Sequenzendichter,” Hudební věda 39 (2002): 311–330.

Vlhová-Wörner, Hana. „Liturgische Gesänge in der Handschrift Wien 4557 und ihr Verhältnis zum Jistebnice-Kantional,” Codices manuscripti 26 (1999): 5–10.

Vlhová-Wörner, Hana. „Die Fronleichnamsmesse in Böhmen: Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Choraltradition,” Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft 16 (1996): 13–36.