Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.

Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Lenka Hlávková (roz. Mráčková) studovala hudební vědu v Praze (Mgr. 1998, Ph.D. 2004), během studia absolvovala zahraniční stáže v Corku a Utrechtu v rámci programu TEMPUS. V letech 1999–2000 byla stipendistkou DAAD na Humboldtově univerzitě v Berlíně (doktorská stáž). V Ústavu hudební vědy pracuje jako odborná asistentka v oblasti dějin hudby před rokem 1600 a hudební paleografie. V letech 2015–2017 byla hlavní řešitelkou grantového projektu GA ČR Proměnlivé identity v hudební kultuře střední Evropy v pozdním středověku, v letech 2016–2019 vedoucí českého týmu evropského projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe. V letech 2012–2015 vykonávala funkci ředitelky ÚHV, dnes je zástupkyní ředitele. V roce 2019 byla zvolena členkou Evropské Akademie věd a umění. 

Badatelské zaměření

  • polyfonie 15. a raného 16. století
  • cantus fractus
  • hudební kultura střední Evropy v pozdním středověku 

V rámci projektu se bude zabývat vztahem jednohlasu a vícehlasu v písňové tradici pozdního středověku, kodikologickou problematikou hudebních pramenů, repertoárem ve stylu cantus fractus a vícehlasou hudbou domácího i zahraničního původu v českých pramenech 15. a raného 16. století. 

academia.edu

Bibliografie (výběr)

Editované knihy  

Gancarczyk, Paweł – Lenka Hlávková-Mráčková – Remigiusz Pośpiech (eds.), The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 

Baťa, Jan  Jiří K. Kroupa – Lenka Hlávková (eds.): Musical Culture of the Czech Lands and Central Europe before 1620. Praha: Koniasch Latin Press, 2011. 

Baťa, Jan  Jiří K. Kroupa – Lenka Mráčková (eds.): Littera NIGRO scripta manet. In honorem Jaromír Černý. Praha: Koniasch Latin Press, 2009.  

Studie 

Hlávková, Lenka. „Sources of Polyphony in the Bohemian lands c. 1470–c. 1500.” In: Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreiched. Birgit Lodes – Reinhard Strohm – Marc Lewon, https://musical-life.net/essays/sources-polyphony-bohemian-lands-c-1470-c-1500 (last access 13/06/2019). 

Hlávková, Lenka – Paweł Gancarczyk. „The Lviv Fragments and Missa L’Homme Armé Sexti Toni. Questions on Early Josquin Reception in Central Europe.” Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 67 (2017): 139–161. 

Hlávková, Lenka. „Gibt es »deutsche Chansons«? Zum Repertoire der weltlichen deutschen Lieder (ca. 1450–1470) in den böhmischen Quellen.” In ImitatioAemulatioSuperatio? Vokalpolyphonie des 15./16. Jahrhunderts in Polen, Schlesien und Böhmen, ed. Jürgen Heidrich –  Klaus Pietschmann – Nicole Schwindt (TroJa. Jahrbuch für Renaissance Musik, 12, 2013), 59–70. Münster: Westfälische Wilhelms-Universität, 2016. 

Hlávková, Lenka. „Credo Settings in cantus fractus in Bohemian Sources. A Preliminary Report on a Neglected ars nova Repertory.” In Ars musica and its Contexts in Medieval and Early Modern Culture, ed. Paweł Gancarczyk, 247–253 Warszawa: Liber Pro Arte, 2016. 

Hlávková, Lenka – Hana Vlhová-Wörner. „Hudba." In Husitské století, ed. Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup, 474–489. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 

Hlávková, Lenka. „Cantio, Liedor Chanson? The Strahov Codex as a 15th Century Song Treasury.” Hudební věda 50 (2013): 259–270. 

Hlávková, Lenka. „Die Saganer Stimmbücher (Das Glogauer Liederbuch) und die Traditionen des polyphonen Liedes in Mitteleuropa.” In The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectiveed. Paweł Gancarczyk – Lenka Hlávková-Mráčková – Remigiusz Pośpiech, 5570. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 

Hlávková, Lenka. „Motet Style and Structure in Central Europe around 1490: Some Remarks on Selected Pieces from the Codex Speciálník.” In The Motet Around 1500: On the Relationship of Imitation and Text Treatment, ed. Thomas Schmidt-Beste, 447454. Turnhout: Brepols, 2012. 

Hlávková, Lenka. „Řehtající koně, kdákající slepice, těžkopádní šrotýři… Každodenní život pozdně středověkého města očima a ušima hudebníků.” Studia Mediaevalia Bohemica 3/3 (2011): 6979. 

Hlávková, Lenka. „Die Kompositionen Johannes Tourouts in böhmischen Musikhandschriften. Zur musikalischen Kultur am Hofe Kaiser Friedrichs III. und ihrer Rezeption in den böhmischen Ländern.” In Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13. – 16. Jahrhundert), ed. Eva Schlotheuber – Hubertus Seibert, 103111. München: R. Oldenbourg, 2009. 

Hlávková, Lenka. „Behind the stage: some thoughts on the Codex Speciálník and the reception of polyphony in late 15th-century Prague.” Early Music 37/1 (2009): 3748. 

Hlávková, Lenka. „Codex Franus – a Mirror of the Musical Practice of the Bohemian Utraquist Church around 1500?.” Journal of the Alamire Foundation 1/1 (2009): 7985. 

Hlávková, Lenka. „Kodeks wrocławski v kontekście życia muzycznego utrakwistycznych Czech okolo 1500 roku.” Muzyka 52/2 (2007): 320. 

Hlávková, Lenka. „Patrem Yacten-Sanctus Elezanger. A Fragment of an Unknown Mass Ordinary from Codex Speciálník and its Milanese Context.” Hudební věda 43 (2006): 147164. 

Hlávková, Lenka. „Kodex Speciálník a Evropa. Příspěvek ke studiu kulturního života v Čechách na konci 15. století.” In Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, ed. Eva Doležalová – Robert Novotný – Pavel Soukup, 125131. Praha: Filosofia, 2004. 

Hlávková, Lenka. „Kodex Speciálník. Eine kleine Folio-Handschrift böhmischer Provenienz.” Hudební věda 39 (2002): 162184.