Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Dr. Rhianydd Hallas, PhD, Ph.D.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

Rhianydd Hallas studovala na univerzitě v Bangoru ve Walesu (2011–2015), kde byla oceněna za svoji bakalářskou práci „A Study of the Rothenmünster Liber Hymnorum” a za svoji magisterskou diplomovou práci „The veneration of the Virgin Mary and its influence on Medieval Liturgy and Music with a commentary on the Office for the feast of Mary’s Presentation at the Temple.” V roce 2021 dokončila doktorát z muzikologie v meziuniverzitním programu mezi univerzitou v Bangoru a Karlovou univerzitou v Praze s disertační prací "Dvě rýmovaná oficia složená pro svátek Navštívení blahoslavené Panny Marie: srovnávací studie a kritické vydání."

Badatelské zaměření

  • officia světic
  • Jan z Jenštejna a Adam Easton a jejich účast na svátku Navštívení
  • kompoziční praxe pozdně středověkého chorálu

V projektu „Staré mýty, Nová fakta” se zaměří na šíření zpěvů Jana z Jenštejna a Adama Eastona v Evropě 15. století a oficia Jana Husa napsaná v 15. století. Kromě toho pořádá v říjnu 2021 mezinárodní kolokvium "Marian Devotion in Late Medieval Society".

Bibliografie

Rhianydd Hallas, Dvě rýmovaná officia, složená pro svátek Navštívení Panny Marie: srovnávací studie a kritická edice, (dosud nezveřejněná diplomová práce: Bangorská Univerzita a Univerzita Karlova, 2021).

Rhianydd Hallas, ‘Mary and Elizabeth: Male Perspectives of Female-Coded Piety in Offices for the Visitation’, in Herbert McAvoy, Liz et alii (ed), Medieval Women’s Writing: Speaking Internationally [připravováno].

Překlad: booklet CD pro Alena Hönigová, Friedrich Theodor Fröhlich, Klavierquartett d-moll, Klaviersonate A-Dur (Koramant Records: Basel, 2020).

Překlad: Vlhová-Wörner, Hana et alii, Jistebnice kancionál II: Cantionale, (Chomutov: L. Marek, 2019).

Překlad: booklet CD pro Alena Hönigová, Johann Joseph Rösler, Klavierkonzert Es-Dur, Sinfonie C-Dur (© Koramant Records: Basel, 2018).