Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D.

Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Jan Ciglbauer studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2009 – Mgr., 2017 – Ph.D.). Absolvoval studijní stáže na Freie Universität Berlin a Universität Hamburg. V roce 2017 zakončil doktorské studium pod vedením Davida Ebena prací Cantiones Bohemicae – Komposition und Tradition. Od roku 2015 působí jako vědecký pracovník na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Podílel se na řešení projektů GA ČR Proměnlivé identity v hudební kultuře střední Evropy v pozdním středověku (2015–2017) a HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (2016–2019).

Badatelské zaměření

  • Hymnologie
  • Gregoriánský chorál 
  • Hudební kultura střední Evropy ve 14. a 15. století 

Jan Ciglbauer se zabývá hudební kulturou střední Evropy ve 14. a 15. století, zejména pozdně středověkou hymnologií. Zajímá ho institucionální kontext, žánrové proměny a způsoby, jakými se dějiny otiskují do hudebního repertoáru. Sleduje specifika přejímání a adaptace již existující hudby v proměňujících se sociálních kontextech. V neposlední řadě zkoumá vývoj liturgie ve školském a univerzitním prostředí. 

V rámci projektu Staré mýty, nová fakta studuje klíčové rukopisné prameny středoevropské hudby ca. do roku 1500, zabývá se evidencí písňového repertoáru ve sledovaném období a podniká historické sondy do provozovací praxe pozdní latinské hudby.  

https://cuni.academia.edu/ciglbauer
https://www.ciglbauer.net/

Bibliografie

Edice 

Ciglbauer, Jan. Carmina clericorum (Monumenta Liturgica Bohemica), Chomutov: L. Marek (v tisku). 

Studie 

Ciglbauer, Jan. „Ein Passauer Antiphonar in Prag, oder ein Prager Antiphonar aus Passau? CZ-Pu III D 10 als Quelle der Passauer Musikgeschichte des 15. Jahrhunderts.” In Musik und Liturgie in der Diözese Passau im Mittelalter, ed. Robert Klugseder (= Veröffentlichungen des Instituts für Kulturraumforschung Ostbaierns und der Nachbarregionen 73), Passau: Pustet, 2020 (v tisku).

Ciglbauer, Jan. „From Tolerated Addition to Keepers of Tradition: The Authority of the ‘Past’ in Latin Song in Central Europe in the Fourteenth and Fifteenth Centuries.” In Resounding Pasts: Music as History and Memory, ed. Karl Kügle. Turnhout: Brepols, 2019 (v tisku). 

Ciglbauer, Jan. „The ‘Where’ and ‘Who’ of CZ-Pu V H 11. On the Compilation of one of the Oldest Collections of Cantiones in Bohemia.” In Charles IV (1315–1378) and the Musical Legacy of His Era, ed. Lenka Hlávková. Brno: L. Marek (v tisku). 

Ciglbauer, Jan. „K dějinám hudby na kolejích pražské univerzity v jejím nejstarším období.” Studia mediaevalia Bohemica 9/1 (2017): 7–19. 

Ciglbauer, Jan – Paweł Gancarczyk. „Manuscript RC 4 from the Silesian Museum in Opava and an Unknown Song by Petrus Wilhelmi de Grudencz.” Muzyka 67/2 (2017): 99–105. 

Ciglbauer, Jan. „Antiphon oder Cantio? Auf der Suche nach der Identität des mitteleuropäischen geistlichen Liedes.” Hudební věda 53/2-3 (2016): 117–128. 

Ciglbauer, Jan. „Habent sua fata libelli. Das Lübecker Troparium und mögliche musikalische Interessen des Simon Batz von Homburg.” Archiv für Musikwissenschaft, 73/3 (2016): 220–240. 

Ciglbauer, Jan. „Quoting, Rethinking and Copying: A Few Remarks on the Tradition of the Monophonic Cantio in Central Europe.” Hudební věda 51/1-2 (2014): 21–32. 

Ciglbauer, Jan. „There is a Space between Rhythm and Melody. A Musical Analysis of Jan Erik Vold’s Performance Style.” In Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk, ed. Ole Karlsen, 127–144. Vallset: Oplandske Bokforlag, 2013.  

Ciglbauer, Jan. „Two Alleluia chants in Nicolaus Cosel’s Manuscript: on Creation of New Liturgical Music in 15th-Century Central Europe.” In The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives, ed. Paweł Ganzarczyk, Lenka Hlávková, Remigiusz Pośpiech, 35–43. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 

Ciglbauer, Jan. „Neumarkter Cantionale: Geistliche lateinische Lieder um 1470 und ihre Vergangenheit in mitteleuropäischen Handschriften.” In The Musical Heritage of the Jagiellonian Era, ed. Paweł Gancarczyk, Agnieszka Leszczyńska, 83–90. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Narodowa, 2012.  

Ciglbauer, Jan. „Wolfenbüttel, HAB, Cod. Guelf. 30.9.2: ein neues Bohemikum (?).” In Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620, ed. Jan Baťa, Lenka Hlávková, Jiří K. Kroupa, 64–70. Praha: KLP, 2011.