Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Studentské vědecké síly

Bc. Eva Čapková, Masarykova univerzita Brno, Pomocné vědy historické 
Spolupráce na vytváření databáze sekvencí. Rešerše ve středověkých liturgických rukopisech a příprava dat pro databázi. 

Jan Hajič jr., Ph.D.
Digitální edice

Bc. et Bc. Šimon Hrábek
Zpracování dat pro databázi písní 14. a 15. století

Bc. Ludmila Janásová, Masarykova univerzita Brno, Ústav evropské etnologie
Bibliografické rešerše.

Mgr. Monika Jägerová
Bibliografické rešerše.

Natálie Knopová
Rešerše a příprava dat pro databázi písní

Dagmar Kotorová, Západočeská univerzita v Plzni, Historie 
Rešerše v archivech a knihovnách. 

Bc. Eduard Lazorík, Masarykova univerzita Brno, Pomocné vědy historické 
Spolupráce na vytváření databáze sekvencí. Rešerše ve středověkých liturgických rukopisech. 

Bc. MgA. Ivo Morys, Fakulta umění Ostravské univerzity  
Rešerše v oblasti novodobé hudby s husitskou tematikou. 

Mgr. Bc. Klára Hedvika Mühlová, Masarykova univerzita Brno, Ústav hudební vědy
Bibliografické rešerše.

Mgr. Libor Skokan, Masarykova univerzita Brno, Pomocné vědy historické 
Rešerše v edicích historických pramenů, příprava dat pro databázi písní 14. a 15. století

Sára Valová
Příprava dat pro databázi písní 14. a 15. století

Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar, Masarykova univerzita Brno, Ústav klasických studií 
Spolupráce na přípravě kritických edic vybraných latinských sekvencí a jejich překlady do češtiny.