Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Jan Hajič, Ph.D.

Masaryk Institute and Archiv, CAS v. v. i.

Jan Hajič získal Ph.D. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 2019 obhájil doktorskou práci na téma automatické rozpoznávání ručního notopisu. Během svých doktorských studií byl na stáži v Apple Inc. (2015) a na Department of Computational Perception na JKU Linz, předním hudebně-informatickém pracovišti. Na MFF UK stále vede studentské práce, jeden z jeho bakalářských studentů získal cenu děkana za práci na téma Automatická extrakce melodie pomocí hlubokého učení.

Osobní web na ÚFAL MFF UK

Je také aktivním muzikantem - cembalistou (vystudoval cembalo na Akademi staré hudby FF MU u Moniky Knoblochové), pravidelně se účastní letních škol staré hudby ve Valticích a v Holešově, kde se zařadil mezi vítěze interpretační soutěže, a půl roku studoval také na Koninklijke Conservatorium Den Haag. Vede ansámbl Vox clamans, který byl angažován např. na Svatováclavských slavnostech v Praze či festivalu Musica ad Confluentem (září 2020) v Českých Budějovicích, a jako hráč continua vystoupil s Capellou Regiou Praha (v létě 2021 a 2020 na operních představeních Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově) či Karlovarským symfonickým orchestrem (Festival J. C. C. Fischera, 2019).

Výzkumné zájmy

  • Umělá inteligence: Rozpoznávání notopisu pomocí strojového učení;
  • Digital humanities: digitální edice a databáze hudebních pramenů, nástroje pro tvorbu digitálních edic, analýza repertoáru gregoriánského chorálu pomocí bioinformatických metod;
  • Muzikologie: rané continuo, rukopis di Carlo G., raná monodie v českých zemích

 

Bibliography