Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Studie k Plzeňské madoně a hudebním zápisům Kříže z Telče

Na konci roku 2021 vyšla dvojice velkorysých knižních publikací, do nichž svým textem přispěl Jan Ciglbauer.

Pro mezioborovou monografii Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh, kterou uspořádali Petr Jindra a Michaela Ottová, vznikl text K hudebnímu a liturgickému kontextu Plzeňské madony. Votivní bohoslužby kolem roku 1400. Studie klade do souvislosti písňové prameny z počátku 15. století a záznamy o nadacích votivních bohoslužeb, odpustkové listiny, účty a další dokumenty, které ilustrují rozvoj pozdně středověké mariánské úcty v předhusitských Čechách.

Součástí třídílné publikace Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech, kterou editorsky připravili medievisté Michal Dragoun, Adéla Ebersonová a Lucie Doležalová, je studie Notované rukopisy z třeboňské knihovny s důrazem na písařskou a sběratelskou činnost Kříže z Telče. Ciglbauer se též podílel na revizi muzikologicky relevantních pasáží třeboňského i Křížova katalogu. Studie upozorňuje na skutečnost, že Kříž z Telče nebyl pouze sběratelem různorodých textů. V rané fázi své profesionální kariéry, kdy vykonával pedagogickou činnost na různých místech Čech, též intenzivně sbíral duchovní písně. Způsob zápisu písní často svědčí o jejich popularitě v období 50. a 60. let 15. století. Zároveň zápisy vypovídají, jaké znalosti notace a soudobého hudebního repertoáru mohl mít český vzdělanec na počátku druhé poloviny 15. století.