Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.

Institute of Musicology, Faculty of Arts, Charles University, Prague

Lenka Hlávková (née Mráčková) studied musicology in Prague (Mgr. 1998, Ph.D. 2004), completing internships abroad in Cork and Utrecht as part of the TEMPUS programme. In the years 19992000 she was a DAAD scholar at Humboldt University in Berlin (doctoral internship). She works at the Institute of Musicology as an assistant professor in the field of pre-1600 musical history and musical palaeography. In the years 2015–2017 she was the principal investigator of a grant project under the Czech Grant Agency Variable identity in the musical culture of Central Europe in the late Middle Ages; in 2016–2019 she was the head of the Czech team in the European project HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe. In 2012–2015 she acted as director of the Institute of Musicology, today she is deputy director. In 2019 she was elected as a member of the European Academy of Sciences and Arts. 

Research focus

  • polyphony of the 15th and early 16th century
  • cantus fractus 
  • musical culture in Central Europe in the late Middle Ages 

Under the project she will be dealing with the relationship between monophony and polyphony in the song tradition of the late Middle Ages, codicological issues of musical sources, the repertoire in the style of cantus fractus and polyphonic music of domestic and foreign origin in Czech sources of the 15th and early 16th century.

academia.edu

Bibliography (a selection)

Editedbooks 

Gancarczyk, Paweł  Lenka Hlávková-Mráčková – Remigiusz Pośpiech (eds.), The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 

Baťa, Jan Jiří K. Kroupa Lenka Hlávková (eds.): Musical Culture of the Czech Lands and Central Europe before 1620. Praha: Koniasch Latin Press, 2011. 

Baťa, Jan Jiří K. Kroupa Lenka Mráčková (eds.): Littera NIGRO scripta manet. In honorem Jaromír Černý. Praha: Koniasch Latin Press, 2009.  

Articles 

Hlávková, Lenka. “Sources of Polyphony in the Bohemian lands c. 1470–c. 1500“. In: Musikleben des Spätmittelalters in der Region Österreich,ed. Birgit Lodes – Reinhard Strohm – Marc Lewon, https://musical-life.net/essays/sources-polyphony-bohemian-lands-c-1470-c-1500 (last access 13/06/2019). 

Hlávková, Lenka – Paweł Gancarczyk. “The Lviv Fragments and Missa L’Homme Armé Sexti Toni. Questions on Early Josquin Reception in Central Europe.“ Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 67 (2017): 139–161. 

Hlávková, Lenka. “Gibt es »deutsche Chansons«? Zum Repertoire der weltlichen deutschen Lieder (ca. 1450–1470) in den böhmischen Quellen.“ In ImitatioAemulatioSuperatio? Vokalpolyphonie des 15./16. Jahrhunderts in Polen, Schlesien und Böhmen, ed.Jürgen Heidrich – Klaus Pietschmann – Nicole Schwindt (TroJa. Jahrbuch für Renaissance Musik, 12, 2013), 59–70. Münster: Westfälische Wilhelms-Universität, 2016. 

Hlávková, Lenka. “Credo Settings in cantus fractus in Bohemian Sources. A Preliminary Report on a Neglected ars nova Repertory.“ In Ars musica and its Contexts in Medieval and Early Modern Culture, ed. Paweł Gancarczyk, 247–253 Warszawa: Liber Pro Arte, 2016. 

Hlávková, Lenka – Hana Vlhová-Wörner. "Hudba." In Husitské století, ed. Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup, 474–489. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 

Hlávková, Lenka. “Cantio, Liedor Chanson? The Strahov Codex as a 15th Century Song Treasury.“ Hudební věda 50 (2013): 259–270. 

Hlávková, Lenka. “Die Saganer Stimmbücher (Das Glogauer Liederbuch) und die Traditionen des polyphonen Liedes in Mitteleuropa.“ In The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspective,ed. Paweł Gancarczyk – Lenka Hlávková-Mráčková – Remigiusz Pośpiech, 5570. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. 

Hlávková, Lenka. “Motet Style and Structure in Central Europe around 1490: Some Remarks on Selected Pieces from the Codex Speciálník.“ In The Motet Around 1500: On the Relationship of Imitation and Text Treatment, ed. Thomas Schmidt-Beste, 447454. Turnhout: Brepols, 2012. 

Hlávková, Lenka. “Řehtající koně, kdákající slepice, těžkopádní šrotýři… Každodenní život pozdně středověkého města očima a ušima hudebníků.“ Studia Mediaevalia Bohemica 3/3 (2011): 6979. 

Hlávková, Lenka. “Die Kompositionen Johannes Tourouts in böhmischen Musikhandschriften. Zur musikalischen Kultur am Hofe Kaiser Friedrichs III. und ihrer Rezeption in den böhmischen Ländern.“ In Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kultur transfer im Vergleich (13. – 16. Jahrhundert), ed. Eva Schlotheuber – Hubertus Seibert, 103111. München: R. Oldenbourg, 2009. 

Hlávková, Lenka. “Behind the stage: some thoughts on the Codex Speciálník and the reception of polyphony in late 15th-century Prague.“ Early Music 37/1 (2009): 3748. 

Hlávková, Lenka. “Codex Franus – a Mirror of the Musical Practice of the Bohemian Utraquist Church around 1500?.“ Journal of the Alamire Foundation 1/1 (2009): 7985. 

Hlávková, Lenka. “Kodeks wrocławski v kontekście życia muzycznego utrakwistycznych Czech okolo 1500 roku.“ Muzyka 52/2 (2007): 320. 

Hlávková, Lenka. “Patrem Yacten-Sanctus Elezanger. A Fragment of an Unknown Mass Ordinary from Codex Speciálník and its Milanese Context.“ Hudební věda 43 (2006): 147164. 

Hlávková, Lenka. “Kodex Speciálník a Evropa. Příspěvek ke studiu kulturního života v Čechách na konci 15. století.“ In Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, ed. Eva Doležalová – Robert Novotný – Pavel Soukup, 125131. Praha: Filosofia, 2004. 

Hlávková, Lenka. “Kodex Speciálník. Eine kleine Folio-Handschrift böhmischer Provenienz.“ Hudební věda 39 (2002): 162184.