Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Kde jste to našli a odkud to je?

Ve dnech 17. a 18. září se ve Svätém Juru u Bratislavy konala mezinárodní konference Musical Topography in Slovakia and Central Europe in the Course of Centuries, ​kterou organizovaly dr. Janka Petőczová a dr. Jana Lengová z Ústavu hudobnej vedy SAV. Vzhledem k tomu, že pro české muzikology to byla na delší dobu nejspíš poslední zahraniční konference, kterou bylo možno fyzicky navšívit, o to cennější byla příležitost k živé diskusi nejen oficiální, ale především té kuloárové. Za projekt EXPRO "Staré mýty, nová fakta" se konference zúčastnila dr. Lenka Hlávková z FF UK, která představila nejnovější poznatky k výzkumu rukopisu CZ – Pu VI C 20a a jeho vztahu k hudební kultuře pražské Malé Strany na přelomu 15. a 16. století. Při závěrečné diskusi se účastníci konference shodli na tom, že hudební regionalistika opřená o důkladný pramenný výzkum, kde se jako důležitý metodologický přístup uplatňuje hudební topografie, je stále základním stavebním kamenem psaní hudební historie. Tento zdánlivě konzervativní pohled na věc vůbec není v rozporu s dnešní potřebou globálnějších pohledů, neboť k obecnějším závěrům lze dospět teprve na základě pochopení mechanismů fungování jednotlivých lokalit a regionů.