Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.
Přednášející Viktor Velek, chairman David Beveridge

Druhý život hudebních podob českých historických tradic na konferenci v Olomouci

Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele – takto nazvaná konference se měla konat už v květnu, ale po vynuceném přesunutí nakonec proběhla ve dnech 21. - 23. září 2020. Pořádající Katedra muzikologie UPOL dokázala realizovat avizovaný bohatý program nejen formou přímého setkání, ale také online přenosy s domácími i zahraničními referenty. 

V univerzitní Kapli Božího těla mj. zazněl i referát muzikologa Viktora Velka, člena EXPRO týmu Staré mýty, nová fakta (MÚA AV ČR, FF UK). Vzhledem k zaměření konference přistoupil k syntéze dvou témat, kterými se v posledních letech profiluje: Hledání programu, hledání identity aneb stýkání a potýkání svatováclavské a husitské tradice v české hudbě 2. poloviny 19. století

Referát se setkal se značnou pozorností a vhodně doplnil fibichovský program. Autor se zaměřil na vývoj zájmu o obě historické tradice a k demonstraci využil zejména tvorbu B. Smetany, K. Bendla, A. Dvořáka, K. R. Šebora a Z. Fibicha. 

Lze předpokládat, že z konference časem vznikne i tištěný výstup.