Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Unikátní nález fragmentů polyfonie Notre Dame v Praze

"Náhodný nález zlomků s vícehlasou hudbou ze 13. století koriguje hluboce zažitý obraz střední Evropy jako tehdejší hudební periferie," říká Hana Vlhová-Wörner v rozhovoru na stanici Radio Plus.

Digitalizace rukopisů uložených v trezorech Národní knihovny České republiky přinesla v polovině února 2021 unikátní objev čtyř listů s fragmenty šesti (update březen 2021: sedmi!) dvouhlasých organ z repertoáru Notre Dame v Paříži ze 13. století. Listy byly v polovině 15. století vyvázány do rukopisu se spisem o zemědělství Petra de Crescentiis Ruralia commoda (Praha, Národní knihovna ČR, V E 15). Pro projekt Staré mýty, nová fakta se tak otevřel zcela nový pohled na hudební kulturu 15. století, na fenomén "skartace" již nepotřebného hudebního zápisu a jeho nového využití jako vazebního materiálu.

Možný raný kontakt s repertoárem ars antiqua vrhá zcela nové světlo na hudební kulturu v Čechách v době posledních Přemyslovců a již nyní je evidentní, že z pohledu tohoto repertoáru bude nutno znovu studovat a přehodnotit hudební doklady z první poloviny 14. století. V tomto bodě tento nečekaný nález obdivuhodně synchronizuje s postřehy, které zazněly na konferenci věnované rytmu a uměním na konci středověku, kterou projekt pořádal v listopadu minulého roku. Studiem zlomků a přípravou první studie o jejich obsahu, okolnostech jejich nového použití v polovině 15. století a kontaktech mezi Prahou a Paříží ve vrcholném a pozdním středověku se v současné době zabývají Hana Vlhová-Wörner a Jan Ciglbauer. 

Celý rozhovor by měl být dostupný v archivu Českého Rozhlasu, na stanici Rádio Plus, pořad Odpolední Plus, 5. března 2021 v 15:51: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2021-03-05.
(Pokud je v archivu nedostupný, lze rozhovor též získat zde: HVW_rozhlas_organum_2021-03-05.)