Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

O projektu Staré mýty, nová fakta v časopise Studie o rukopisech

"Náčrt velkých konceptů začíná u detailního studia a mravenčího sběru historických dokumentů", říká Hana Vlhová-Wörner ve své podrobné zprávě o projektu Staré mýty, nová fakta v posledním čísle časopisu Studie o rukopisech. Článek přináší podrobnou informaci o náplni tohoto pětiletého projektu, časovém rozvržení  a stručnou bilanci po prvních 18 měsících trvání (zpráva byla dokončena v červenci 2020). Autorka v něm upřesňuje dále: "Základní úkol projektu Staré mýty, nová fakta tedy vypadá zdánlivě prostě: předložit alespoň v hrubých obrysech nový obraz hudby a hudebního života v Čechách v době dynamických politických změn a opravit alespoň ty nejřiklavější historické omyly. Určitou korekci přitom přináší již samotný rozměr projektu. Poprvé se pozornost zaměří na celé spektrum hudebních repertoárů pěstovaných paralelně vedle sebe, nikoliv ovšem izolovaně, nýbrž ve vzájemné interakci."

Celý text je opublikován zde.