Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Jan Hus a husitství u „kulatého stolu“ Ústavu dějin umění AV ČR

Dne 19. října 2021 se uskutečnil kulatý stůl v rámci workshopu Identita a krize v kultuře 19. století v českých zemích v (polo)soukromém prostoru. Díky iniciativě Dr. Anji Bunzel (ÚDU) byl veřejnosti nabídnut zajímavý program, který byl realizován hybridní formou, tj. za přímé účasti i za účasti hostů připojených online.

Člen EXPRO-týmu Staré mýty, nová fakta Dr. Viktor Velek program obohatil o svůj vstup nazvaný Soukromá a polosoukromá hudební kultura s vazbou na české revoluční prostředí roku 1848. Více o jeho obsahu přímo od autora:

„Svůj referát jsem tentokrát v nemalé míře pojal jako určitý průřez směry vlastního muzikologického portfolia. Do něj patří především výzkum hudební kultury ve Vídni žijících Slovanů (a Čechů zvláště), hudební dimenze problematiky tzv. česko-německé konfliktní společnosti, hudební podoba českých historických národních tradic, hudební život v revolučním roce 1848 jako takový a přidat bych mohl i hudbu v kontextu slovanské vzájemnosti. – Pro kulatý stůl jsem zvláště akcentoval hudební obraz Jana Husa a husitství v roce 1848 a také stýkání a potýkání tohoto tématu s jinými dobovými fenomény, např. svatováclavskou tradicí.“ 

Vinou techniky bohužel nemohla být promítnuta připravená prezentace, takže si V. Velek musel vystačit jen s mluveným slovem a z připravených audio-ukázek a přepisů textů stihl prezentovat jen část. „Prof. Pečman podobné situace nazýval vzpourou věcí neživých,“ dodává V. Velek a doufá, že se časem najde možnost představit téma formou publikačního výstupu.