Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Jan Hajič panelistou na Music Encoding Conference

Projekt Staré mýty, nová fakta začíná být vidět v digitální muzikologii v mezinárodním měřítku: náš specialista na Digital Humanities Jan Hajič byl pozván jako panelista na Music Encoding Conference, kde referoval o strategiích kódování středověkých pramenů používaných pro digitální edici Jistebnického kancionálu.

Program panelu byl:

  • Jan Hajič (Masaryk Institute and Archive, Czech Academy of Sciences) -- Encoding the Jistebnice Cantionale: It takes a village
  • Stefan Morent, Niels Pfeffer, Fabian Königer (Univ. of Tübingen) -- Web-based MEI neumes workspace
  • Rachel McNellis (Independent Scholar) -- Considering the text and music encoding in Andrew Hughes’ LMLO
  • Stefano Milonia (Scuola Superiore Meridionale, Naples) -- Encoding and displaying MEI for medieval monody with MedMel
  • Elaine Stratton Hild (Corpus monodicum) -- Creating Connections: Metadata categories used by the long-term editorial project Corpus monodicum

Výsledný dojem byl, že se v prostoru počítačového zpracování gregoriánského chorálu děje poměrně hodně aktivit, které se do značné míry duplikují -- není však jasné, do jaké míry. Vyplynulo také, že je potenciálně příliš blízký vztah mezi databázemi a rozhraními; jedním z výstupů byl zájem o statickou veřejně dostupnou verzi všech (veřejně dostupných) dat indexovaných přes Cantus Index.