Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Husitské bitvy v hudbě poprvé zmapovány

Místa bitev patří v dějinách většiny národů k významným milníkům vývoje. Okamžité asociace vzbuzují nejen názvy typu Waterloo, Kosovo Pole, Trafalgar, ale také bitvy spojené s českými dějinami (např. Moravské Pole, Kresčak, Lipany, Domažlice, Vítkov, Bílá Hora, Hradec Králové, Zborov, Dukla).

Husitské období dějin bylo poměrně krátké a bitvy byly jeho určujícími momenty. Není tedy divu, že již Palackým nastavené pozitivní vnímání husitství inspirovalo umělce k reflexím různého druhu. Hudební zachycení vytvořená českými skladateli v minulých dvou staletích patří k badatelským cílům muzikologa Viktora Velka (člena EXPRO GAČR projektu Staré mýty, nová fakta). Výsledkem jeho výzkumu je první takto zaměřený přehled. Ke čtenářům se dostává hned ve dvou jazykových verzích, a to pod názvy Dějiště husitských bitev v české hudbě devatenáctého a dvacátého století a Schauplätze der Hussitensschlachten in der tschechischen Musik des 19. und 20. Jahrhunderts. Studie byla zařazena 14. svazku řady Urbánní studie vydávané Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Publikace editorky Blanky Soukupové nese název Naturformatitonen – Stadt – Nation – Identität / Přírodní útvary – Město – Národ – Identita (Praha 2021).

Viktor Velek text pojal tradičně jako chronologický přehled bitev a na ně navázaných skladeb. Výčet „míst paměti“ začíná bitvou u Sudoměře a končí bitvou u Lipan. Z textu jasně vyplývá míra zájmu skladatelů o tu či onu bitvu, patrná je té intenzita či (dis)kontinuita zájmu. Autor se snažil dohledat i epizodické zmínky o bitvách, nevyhýbal se ani počinům z oblasti populární hudby. Díky přehledu je také známo spektrum volených forem a přístupů. Závěr studie pak tvoří náznak dalšího možného bádání, tj. zmínka o skladbách známých pouze zprostředkovaně.

Studie si neklade ambici absolutního výčtu – vzhledem ke stavu zpracování skladeb české hudební kultury 19. a 20. století je pravděpodobné, že nějaká další takto zaměřená díla ještě výzkum vygeneruje. Bude je ale kam přiřadit a kontextualizovat.