Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Gratulujeme Rhianydd Hallas k obhájené disertační práci!

Členka projektového týmu Rhianydd Hallas v březnu obhájila svou disertační práci na téma ‘Two rhymed offices composed for the feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary: comparative study and critical edition’ (‘Dvě rýmovaná officia, složená pro svátek Navštívení Panny Marie: srovnávací studie a kritická edice’), a završila tak doktorát na Bangor University ve Walesu a Univerzitě Karlově v Praze.

V rámci své disertace odhalila Rhianydd několik zásadních skutečností o svátku Navštívení Panny Marie a dvou rýmovaných oficiích k tomuto svátku složených, jedno od Jana z Jenštejna a druhé od Adama Eastona. Její vlastní shrnutí hlavních poznatků práce si můžete přečíst na našem blogu:

http://www.smnf.cz/cs/blog/Old-Myths-and-New-Facts-about-Two-Rhymed-Offices-for-the-Visitation/

Srdečně gratulujeme doktorce Hallasové a těšíme se na další spolupráci!