Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Dva grantové úspěchy Jana Hajiče

Člen týmu pro digitální muzikologii Jan Hajič získal na rok 2023 dva granty. První z nich je projekt Genome of Melody ze série Cultural Evolution Society Transformation Fund (CES TF), který pomocí bioinformatických meod zkoumá, jak se vyvíjely melodie gregoriánského chorálu napříč středověkem a latinskou Evropou. Jedná se o interdisciplinární výzkum ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MUNI a Department of Anthropology na University of Durham.

Druhým projektem je pětiletý grant NAKI III na rozpoznávání notopisu, ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou. V tomto projektu aplikovaného výzkumu, který bude sídlit na informatické sekci MFF UK, bude vyvíjena služba pro identifikaci regionů hudební notace v digitalizovaných knihovních sbírkách a jejich převod do strojově čitelné podoby. Tým MZK pak integruje tuto službu do knihovního systému Kramerius tak, aby její výsledky byly dostupné pro všechny uživatele digitálních knihoven.

Gratulujeme a přejeme, aby byly oba projekty úspěšně realizovány!