Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Cena Bedřicha Hrozného za publikace o Kříži z Telče

Cenou Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin v roce 2021 byl oceněn tým kolem prof. Lucie Doležalové (FHS UK) za soubor publikací v rámci projektu Tvůrčí opisování“: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče.

Jan Ciglbauer přispěl studií o hudebních zápisech Kříže z Telče do třísvazkové publikace Michal Dragoun, Adéla Ebersonová a Lucie Doležalová (edd.), Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech (Praha, 2021) a podílel se na katalogizaci hudebního obsahu třeboňských a borovanských rukopisů.

Jsme rádi, že další ocenění, Michal Dragoun a Adéla Ebersonová, spolupracují s naším projektem na paleografických, kodikologických a filologických analýzách důležitých písňových pramenů.

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=15254&locale=cz