Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Blahopřejeme Rhianydd Hallas k získání tříletého grantu!

Rhianydd Hallas uspěla v soutěži Grantové agentury České Republiky!

Její projekt se zabývá kompozicí kontrafaktních zpěvů, tj. zpěvů, které využívají pro nové texty existující melodie a které tvoří podstatnou část liturgického repertoáru v pozdním středověku. Ve své doktorské práci poukázala na to, že současná terminologie je vzhledem k pestrému profilu dochovaného repertoáru příliš zjednodušená a nezohledňuje široké spektrum kompozičních postupů, které se v jednotlivých zpěvech uplatnily. Ve svém projektu se proto bude zabývat kontrafaktními zpěvy složenými či recipovanými ve střední Evropě od počátku 14. do konce 15. století, s cílem prohloubit naše současné chápání celého fenoménu. Samostatnou otázkou bude výzkum dobového přístupu k těmto zpěvům, tj. pohled na způsob, jak se kontrafakta šířila, dále používala či dokonce měnila tak, aby jejich podoba odpovídala místním zvyklostem.

Rhianydd tak úspěšně završila své tříleté působení v projektu Staré mýty, nová fakta, společná spolupráce a příprava kolektivní monografie věnované hudbě dlouhého 15. století však bude pokračovat. V následujících dvou letech bude Rhianydd pobývat v Institutu pro hudební vědu v Budapešti, kde bude spolupracovat s Zsuzsou Csagány (projekt "Momentum"), v závěrečném roce trvání grantu se navrátí zpět na Masarykův ústav a Archiv AV ČR. Přejeme mnoho úspěchů a gratulujeme!