Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Studentské vědecké síly

Bc. Eva Čapková, Masarykova univerzita Brno, Pomocné vědy historické 
Spolupráce na vytváření databáze sekvencí. Rešerše ve středověkých liturgických rukopisech a příprava dat pro databázi. 

Dagmar Kotorová, Západočeská univerzita v Plzni, Historie 
Rešerše v archivech a knihovnách. 

Bc. Eduard Lazorík, Masarykova univerzita Brno, Pomocné vědy historické 
Spolupráce na vytváření databáze sekvencí. Rešerše ve středověkých liturgických rukopisech. 

Bc. MgA. Ivo Morys, Fakulta umění Ostravské univerzity  
Rešerše v oblasti novodobé hudby s husitskou tematikou. 

Bc. Libor Skokan, Masarykova univerzita Brno, Pomocné vědy historické 
Rešerše v edicích historických pramenů. 

Bc. Veronika Tůmová, Univerzita Karlova, Praha, Ústav hudební vědy 
Rešerše v edicích historických pramenů. 

Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar, Masarykova univerzita Brno, Ústav klasických studií 
Spolupráce na přípravě kritických edic vybraných latinských sekvencí a jejich překlady do češtiny.