Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Aktuality

29. 09. 2020
Lenka Hlávková recenzovala pro časopis BMGN - Low Countries Historical Review vydávaný Nizozemskou královskou historickou společností knihu Erica Jase Zbožnost a polyfonie v Holandsku šestnáctého století: Sborové knihy Leidenského kostela sv. ...
21. 09. 2020
Lenka Hlávková referovala na konferenci Musical Topography in Slovakia and Central Europe in the Course of Centuries o hudební topografii pražské Malé Strany. ...
18. 09. 2020
V říjnu proběhne třetí seminář z cyklu věnovaného nejnovějším metodologiím ve výzkumu starší hudby na platformě "Digital Humanities“, tedy počítačovými prostředky. Pokračujeme v sérii ve virtuálním formátu, který se osvědčil při druhém semináři. ...
04. 08. 2020
V cisterciáckém klášteře Vyšší Brod se 22. srpna 2020 v 15:00 uskuteční přednáška dr. Jana Ciglbauera Vyšebrodský rukopis č. 42 jako jedinečný pramen písňové kultury v klášterním prostředí předhusitských Čech.
08. 07. 2020
Český rozhlas-Vltava odvysílal 30. 6. 2020 od 21:15 v rámci pořadu Akademie díl, který připravil člen projektového týmu SMNF Viktor Velek.
18. 05. 2020
Již v červnu proběhne druhý seminář z cyklu věnovaného nejnovějším metodologiím ve výzkumu starší hudby na platformě "Digital humanities". I přes nepředvídatelné okolnosti pokračujeme v celoroční sérii a přesunujeme ji do virtuálního rozhraní. ...
18. 03. 2020
Ve dnech 5. a 6. března 2020 proběhl první seminář z cyklu Digital Humanities in Early Music Research, který si klade za cíl přiblížit odborné veřejnosti aktuálně řešené mezinárodní projekty v oblasti muzikologického výzkumu a formou workshopů ...
Pracovní pozice - bibliograf od 1. 4. 2020
18. 03. 2020
Pro práci na bibliografii k hudbě a hudební kultuře 15. století hledáme studentské síly s nástupem k 1. 4. 2020.
24. 02. 2020
Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v rámci projektu Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. ...
Pracovní místo pro postdoktoranda / postdoktorandku
17. 02. 2020
Nabídka pracovní pozice - postdoktorand / postdoktorandka od 1. 7. 2020 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i. nabízí pracovní místo pro postdoktoranda / postdoktorandku na 1–2 roky, s nástupem od 1.7. 2020. ...