Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Aktuality

04. 08. 2020
V cisterciáckém klášteře Vyšší Brod se 22. srpna 2020 v 15:00 uskuteční přednáška dr. Jana Ciglbauera Vyšebrodský rukopis č. 42 jako jedinečný pramen písňové kultury v klášterním prostředí předhusitských Čech.
08. 07. 2020
Český rozhlas-Vltava odvysílal 30. 6. 2020 od 21:15 v rámci pořadu Akademie díl, který připravil člen projektového týmu SMNF Viktor Velek.
18. 05. 2020
Již v červnu proběhne druhý seminář z cyklu věnovaného nejnovějším metodologiím ve výzkumu starší hudby na platformě "Digital humanities". I přes nepředvídatelné okolnosti pokračujeme v celoroční sérii a přesunujeme ji do virtuálního rozhraní. ...
18. 03. 2020
Ve dnech 5. a 6. března 2020 proběhl první seminář z cyklu Digital Humanities in Early Music Research, který si klade za cíl přiblížit odborné veřejnosti aktuálně řešené mezinárodní projekty v oblasti muzikologického výzkumu a formou workshopů ...
Pracovní pozice - bibliograf od 1. 4. 2020
18. 03. 2020
Pro práci na bibliografii k hudbě a hudební kultuře 15. století hledáme studentské síly s nástupem k 1. 4. 2020.
24. 02. 2020
Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v rámci projektu Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. ...
Pracovní místo pro postdoktoranda / postdoktorandku
17. 02. 2020
Nabídka pracovní pozice - postdoktorand / postdoktorandka od 1. 7. 2020 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i. nabízí pracovní místo pro postdoktoranda / postdoktorandku na 1–2 roky, s nástupem od 1.7. 2020. ...
12. 02. 2020
3. února 2020 se v barokním refektáři kláštera u sv. Jiljí na Starém Městě uskutečnila slavnostní prezentace vydání kritické edice Jistebnického kancionálu, sv. 2: Cantionale, jehož hlavní editorkou byla Hana Vlhová-Wörner.
Cyklus seminářů - Digital Humanities in Early Music Research I
22. 01. 2020
V roce 2020 proběhne cyklus seminářů věnovaných nejnovějším metodologiím ve výzkumu starší hudby na platformě "Digital humanities". ...
07. 01. 2020
Husovsko-husitský repertoár roku 1848 představí dr. Viktor Velek na přednášce 20. ledna 2020 od 17h30 v prostorách Muzea Bedřicha Smetany. ...