Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Aktuality

07. 01. 2021
Srdečně zveme na mezioborový virtuální workshop "Perspektiva výzkumu františkánské kultury v Čechách". Budeme se zabývat františkánskou historií, spiritualitou, liturgií, hudbou a dalším uměním. ...
06. 11. 2020
V listopadovém čísle časopisu Hudební rozhledy vychází recenze na druhý svazek kritické edice Jistebnického kancionálu (Cantionale). ...
14. 10. 2020
Ve dnech 16. až 18. listopadu 2020 se bude virtuálně konat mezinárodní konference "Rytmus v hudbě a uměních v pozdním středověku", neformálně známá také jako konference cantus fractus, ačkoliv na fenomén cantu fractu omezená není. ...
Přednášející Viktor Velek, chairman David Beveridge
13. 10. 2020
Viktor Velek referoval na konferenci Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele v Olomouci s příspěvkem Hledání programu, hledání identity aneb stýkání a potýkání svatováclavské a husitské tradice v české hudbě 2. poloviny 19. století. ...
08. 10. 2020
Přednášku From Wombs to Worship: Three Mothers – Anne, Elizabeth, and Mary – in the Liturgies of Prague and Cambrai přednese Prof. Barbara Haggh-Huglo (University of Maryland, USA) 21. října 2020 v 17:00 CEST via ZOOM.
29. 09. 2020
Lenka Hlávková recenzovala pro časopis BMGN - Low Countries Historical Review vydávaný Nizozemskou královskou historickou společností knihu Erica Jase Zbožnost a polyfonie v Holandsku šestnáctého století: Sborové knihy Leidenského kostela sv. ...
21. 09. 2020
Lenka Hlávková referovala na konferenci Musical Topography in Slovakia and Central Europe in the Course of Centuries o hudební topografii pražské Malé Strany. ...
18. 09. 2020
V říjnu proběhne třetí seminář z cyklu věnovaného nejnovějším metodologiím ve výzkumu starší hudby na platformě "Digital Humanities“, tedy počítačovými prostředky. Pokračujeme v sérii ve virtuálním formátu, který se osvědčil při druhém semináři. ...
04. 08. 2020
V cisterciáckém klášteře Vyšší Brod se 22. srpna 2020 v 15:00 uskuteční přednáška dr. Jana Ciglbauera Vyšebrodský rukopis č. 42 jako jedinečný pramen písňové kultury v klášterním prostředí předhusitských Čech.
08. 07. 2020
Český rozhlas-Vltava odvysílal 30. 6. 2020 od 21:15 v rámci pořadu Akademie díl, který připravil člen projektového týmu SMNF Viktor Velek.