Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Mgr. Jana Franková, Ph.D.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Jana Franková studovala hudební vědu, francouzskou filologii a teorii a provozovací praxi staré hudby na Masarykově univerzitě v Brně, studium završila podvojným doktorským programem v oboru hudební věda pod vedením Raphaëlle Legrand na Filozofické fakultě Sorbonne-Université v Paříži a Jany Perutkové na Masarykově univerzitě v Brně (Ph.D.: 2016). Během studia absolvovala studijní pobyt v Rakousku (Aires culturelles, Sorbonne-Université). V letech 2007–2014 dlouhodobě spolupracovala na výzkumných projektech v Institut de Recherche en Musicologie (CNRS, Paříž), v Centre de musique baroque de Versailles (CNRS, Versailles), Institut de recherche et d’histoire des textes (CNRS, Paříž) a v rámci projektu R.I.S.M. v Hudebním oddělení Bibliothèque nationale de France (Paříž). V letech 2015–2017 spolupracovala na Souborném vydání děl Bohuslava Martinů v Institutu Bohuslava Martinů v Praze. Od roku 2018 je výzkumným pracovníkem v Moravské zemské knihovně v Brně, kde se zabývá zejména hudební kulturou 18. století. Od roku 2019 je v Nadaci pro dějiny kultury ve střední Evropě hlavní řešitelkou projektu studujícího mecenát Václava Antonína z Kounic-Rietbergu. 

Badatelské zaměření

  • historická muzikologie: evropská hudba 17. a 18. století 
  • život a dílo Bohuslava Martinů 
  • digital humanities: digitální edice a databáze hudebních pramenů 

V rámci projektu se zabývá webovým rozhraním a použitím digitálních postupů v muzikologickém výzkumu, a to v koncepci databází pramenů a digitálních edic.

Bibliografie

Studie v recenzovaných časopisech 

Franková, Jana. „The Work of Karl Kohaut in the Context of Central European Collections.” Hudební věda 56/2 (2019): 122–164. 

Franková, Jana. „Les cornistes en voyage ? Migration des musiciens originaires de Bohême au XVIIIe siècle : sources, itinéraires, typologie.” Les sources manuscrites de la musique ancienne : statut, organisation, transmission (2011) : musique ancienne et transferts culturels : circulation, métamorphoses et transmission (2012), ed. Frédéric Billiet; Le Jardin de Musique VII/1–2 (2017): 147–162. 

Franková, Jana. „Les sources manuscrites pour la biographie d’un musicien au XVIIIe siècle: les origines viennoises de Joseph Kohaut (1734–1777).” Les sources manuscrites de la musique ancienne : statut, organisation, transmission (2011) : musique ancienne et transferts culturels : circulation, métamorphoses et transmission (2012), ed. Frédéric Billiet; Le Jardin de Musique VII/1–2 (2017): 71–86. 

Franková, Jana. „Mýtus české hudební emigrace z pohledu Dlabačova slovníku.” Musicologica Brunensia 50/1 (2015): 73–85. 

Franková, Jana. „Music in the court of Adam Franz and Joseph Adam von Schwarzenberg: Vienna, Český Krumlov and Paris and transitions at the end of Baroque era.” Musicologica Brunensia 47/1 (2012): 159–177. 

Příspěvky v kolektivních monografiích a konferenčních sbornících 

Franková, Jana. „Un foyer d’italianisme à la cour de Louis XV : La collection musicale de la dauphine Marie-Josèphe de Saxe.” In Les grandes collections musicales de la Bibliothèque nationale de France. 1. Ancien régime, ed. Laurence Decobert – Denis Herlin, Turnhout: Brepols Publishers, Éditions de la BnF, v tisku. 

Franková, Jana. „Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg and his Grand Tour – A Source for his Future Musical Patronage ?” In Music and Power in Baroque Era, ed. Rudolf Rasch, 319–342. Turnhout: Brepols Publishers, 2018. 

Franková, Jana. „František Jan Vondráček – zapomenutý český cembalista v Paříži 18. století.” In Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech, ed. Stanislav Tesař et al., 105–112. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. 

Franková, Jana. „La musique et le théâtre baroque de Český Krumlov.” In Les Schwarzenberg : une famille dans l’histoire de l’Europe. XVIeXXIe siècles, ed. Olivier Chaline, 183–191. (Centre d’histoire de l’Europe centrale, Université de Paris – Sorbonne.) Lavauzelle, 2012. 

Edice a překlady 

Karl Kohaut, Sinfonie à 3à 4, ed. Jana Franková, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Český rozhlas, 2019. 

Bohuslav Martinů, String quartets II, eds. A. Březina – J. Franková – J. Honzíková – J. Zichová – P. Žůrek, Bohuslav Martinů Complete Edition IV/3/2, Praha: Bärenreiter, 2017. 

Saint-Lambert, de, Pravidla hry na cembalo. Nové pojednání o doprovodu na cembalo, varhany a jiné nástroje od pana de Saint-Lambert, ed. and trans. by J. Franková, Brno: vlastním nákladem s podporou Masarykovy Univerzity, 2010.