Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Mgr. Markéta Králová

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Markéta Králová absolvovala magisterské studium na Ústavu hudební vědy Univerzity Karlovy v Praze (2014), poté navázala doktorským studiem na Univerzitě ve Vídni. Ve své doktorské práci se zaměřila na hudební kulturu minoritského konventu v Českém Krumlově v druhé čtvrtině 18. století, přičemž výzkumem duchovní hudby v klášterním prostředí 18. století se systematicky zabývá již od svého bakalářského studia. Její dizertační projekt byl oceněn doktorským stipendiem Rakouské Akademie věd (2017-2020). Externě též spolupracuje s projektem R.I.S.M. pod NK ČR (katalogizace duchovní části sbírky českokrumlovského zámku). Věnuje se také popularizaci vědy, a proto spolupracuje s různými médii (od r. 2014 externí redaktorka ČRo Vltava – tvorba pořadů Staří mistři a Duchovní hudba), přednáší pro laickou veřejnost či dramaturgicky vede festival duchovní barokní hudby Barokní Koruna.

Badatelské zaměření

  • Hudba jižních Čech
  • Duchovní hudba 18. století, především hudební kultura klášterů v 18. století

V rámci projektu „Staré mýty, Nová fakta” se bude zabývat pozdně středověkými rukopisy klášterní provenience.

Bibliografie

Studie

Králová, Markéta. „Hudební dějiny.“ In Dějiny Zlaté Koruny, ed. Jindřich Špinar , 349–354. České Budějovice: Obec Zlatá Koruna, 2013.

Králová, Markéta. „Hudební činnost Antonína Borového ve Zlaté Koruně na přelomu 18. a 19. století.“ Muzikologické fórum 2/2 (2013): 147–152.