Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Jan Ciglbauer na konferenci Music and the University. History, Models, Prospect

Jan Ciglbauer se zúčastnil konference Music and the University : History, Models, Prospects, konané ve dnech 7. – 9. července 2022 na City, University of London. Ve svém příspěvku The de-monasticization of university colleges: Liturgical music in the life of late medieval university colleges in Central Europe představil zapojení liturgie do každodenního života v univerzitních kolejích. Vybrané aspekty hudebního života na pražských kolejích posléze srovnával s modely doloženými ve střední Evropě, v Oxfordu, Paříži a Bologni. Všímal si zejména snah o skloubení liturgických povinností vůči dobrodincům koleje a povinností studijních.

Konference cílila především na srovnání různých národních modelů zapojení hudebního a muzikologického vzdělávání do univerzitního systému. Dalším tématem byl historický vývoj role hudby ve vzdělávacím systému. Některé příspěvky se zaměřily na filozofii akreditací hudebně teoretických, praktických i historických oborů, jejich náplň a budoucí směřování ve světle demografických změn v euroamerickém prostoru.

Organizátoři vyjádřili přání, aby se konference na téma „hudba na univerzitě“ stala pravidelnou událostí a opakovala se v dvouletém rytmu. V její organizaci by se měly střídat různé univerzitní instituce (prozatím) na britské půdě.