Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Recenze na kritickou edici Jistebnického kancionálu

V listopadovém čísle časopisu Hudební rozhledy vychází recenze na druhý svazek kritické edice Jistebnického kancionálu (Cantionale). Recenzent Stanislav Tesař z Masarykovy univerzity píše:

"Jistebnický kancionál se díky kritické edici dostává do kategorie pramenů mezinárodních, tj. nezbytných pro studium procesů evropské reformace, zejména pro studium podmínek, za kterých vznikala a utvářela se podoba "třetího života" gregoriánského chorálu na půdě národních jazyků. A navíc - anglickými překlady písňových a doprovodných textů je repertoár Jistebnického kancionálu konečně otevřen k diskusi i pro zahraniční odbornou veřejnost. Není proto nejmenší pochybnosti o tom, že prosazení a realizace projektu kritické edice Jistebnického kancionálu náleží k nejzávažnějším počinům české hudební medievistiky za posledních několik desítiletí."

TESAŘ, Stanislav. Hana Vlhová-Wörner (Ed.): Monumenta liturgica Bohemica III, sv. 2: Cantionale. In: Hudební rozhledy, ročník 73, číslo 11, s. 57. 2020.