Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Recenze knihy: Eric Jas, Piety and Polyphony in Sixteenth-Century Holland: The Choirbooks of St Peter’s Church, Leiden

Lenka Hlávková recenzovala pro časopis BMGN - Low Countries Historical Review vydávaný Nizozemskou královskou historickou společností knihu Erica Jase Zbožnost a polyfonie v Holandsku šestnáctého století: Sborové knihy Leidenského kostela sv. Petra. Recenzi si můžete přečíst zde. Bude zajímavé porovnat těsně před-reformační liturgickou hudební situaci v Nizozemí (do Leidenu dorazila reformace až v roce 1572) se situací v zemích českých, kde již tou dobou  byla stabilní většina utrakvistická, například se svatojakubskými chorbuchy z Brna.

 

Citace:

Hlávková, L., 2020. Eric Jas, Piety and Polyphony in Sixteenth-Century Holland: The Choirbooks of St Peter’s Church, Leiden. BMGN - Low Countries Historical Review, 135(2). DOI: http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10832