Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Havlíčkovské výročí oslaveno živou hudbou

Havlíčku, Havle! – Tento název patří vědecké konferenci, kterou uspořádalo Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě ve dnech 26. a 27. října 2021. Cílem bylo z různých úhlů pohledu připomenout Karla Havlíčka Borovského, a to u příležitosti 200. výročí jeho narození. 

Pestrou žeň referátů doplnilo pásmo, které připravil člen EXPRO-týmu Staré mýty, nová fakta Dr. Viktor Velek se svým hudebním souborem Ostravská bandaska. Šlo vlastně o komentovaný koncert: představil Havlíčka jako úspěšného a oblíbeného dobového textaře, v druhé polovině pásma pak publikum mělo možnost nahlédnout do druhého života K. H. Borovského v hudbě, tj. vyslechnout několik skladeb, které v 19., 20. a 21. století reflektovaly a reflektují havlíčkovské téma.

Pásmo je k vidění a slyšení na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=F1yNooTn-zI&t=2823s

Více o produkci přímo od V. Velka:

„Havlíčkovské pásmo jsme prezentovali poprvé a doufám, že ne naposledy. Na Havlíčkův vztah k hudbě se pohlíží poměrně schematicky a povrchně. My jsme na to chtěli upozornit živým provedením písní, ke kterým Havlíček složil texty. Pro většinu přítomných to byla první příležitost slyšet to, co bylo doposud známo jen písmem v havlíčkovské literatuře. Úmyslně jsem do programu zařadil i texty, které obsahovaly husovsko-husitské prvky. Je třeba připomenout, že toto téma Havlíčka neminulo, naopak: četnost různých „drobniček“ dokládá mistrův zájem.“

Zde několik příkladů:

Meč a kalich (epigram, 25. 2. 1844)
Proč byly husitské rvačky?
Rozhodnout se nimi mělo
má-li se jíst boží tělo
s omáčkou neb bez omáčky.

Apologie táboritů (epigram 14. 3. 1844)
Dobřeť zkoumal Žižka, než sek mečem svým,
obě víry okem nepředpojatým:
pravým kališnickou
levým katolickou.

Politický (epigram, 26. 2. 1844)
Pomodli se, Čechu,
k svatému Vojtěchu,
by tě vzaly samostatné
národy do cechu.

Smíšená báseň typu náboženského
Bratře Čechu! shoď černou hazuku!
Hazuku též římští vrazi měli,
co v Konstanci Husa upálili.
Bratře Čechu! podupej komžičku!
Bílé komže jezovité měli,
co nám naši slávu popálili.