Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Publikace

Toto je seznam publikací projektu. Výstupy, které byly přijaty k publikaci, avšak ještě nevyšly, jsou příslušně označené. (Seznam publikací je udržován v angličtině.)

 

Knihy

Jistebnický kancionál, MS, Praha, Knihovna Národního muzea, II C 7, Critical edition. Monumenta liturgica Bohemica III, sv. 2: Cantionale. Eliška Baťová, Jaromír Černý (+), Jan Frei, David R. Holeton (volume editor), Jaroslav Kollár (+), Pavel Kolář, Petr Nejedlý, Gerald Turner, Hana Vlhová-Wörner (volume editor), xviii, 323 s., Chomutov: L. Marek, 2019. ISBN: 978-80-87127-98-8.

 

Kapitoly v knihách

Ciglbauer, Jan. K hudebnímu a liturgickému kontextu Plzeňské madony : Votivní bohoslužby kolem  roku 1400. In Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh, ed. Petr Jindra, Michaela Ottová.
Expected 2021.

Vlhová-Wörner, Hana: Hudba. In Česká medievistika 1990–2020, ed. Robert Novotný e. a.
In print.

Ciglbauer, Jan. Ein Passauer Antiphonar in Prag, oder ein Prager Antiphonar aus Passau? CZ-Pu III D 10 als Quelle der Passauer Musikgeschichte des 15. Jahrhunderts. In Musik und Liturgie in der Diözese Passau im Mittelalter, ed. Robert Klugseder (= Veröffentlichungen des Instituts für Kulturraumforschung Ostbaierns und der Nachbarregionen 73), Passau: Klinger, 2020, 63–82.

Články v odborných časopisech

Lenka Hlávková. Ktož jsú boží bojovníci (You who are the warriors of God): a Problematic National Symbol. In: Tim Shepard - Vincenzo Borghetti (eds.), The Museum of Renaissance Music, Brepols Tournhout 2021.
In print.
 
Lenka Hlávková. An inconspicious relative of the Speciálník Codex. On Dating and Structure of the Manuscript CZ-Pu VI C 20a. In: Hudební věda LVII (2020), 4
In print.

Vlhová-Wörner, Hana. The powerful narrative of the last pages in the Jistebnice Kancionál: the repertory of the 'Additamenta' section (ff. 111r–132v). In: The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 12, ed. Zdenek V. David & David Holeton.
In print.

Konferenční příspěvky

Hallas, Rhianydd. Composing for the Visitation: a Czech and an English perspective. In: Medieval Women’s Writing: Speaking Internationally. Ed. Liz Herbert McAvoy, Sue Niebrzydowski, with Vicki Kay and Kathryn Loveridge. 2020: Bangor, Wales, UK.
Submitted.

Velek, Viktor. Česká hudba a místa paměti druhého života husovsko-husitské tradice. In: International conference Natural formations – the town – nation - identity, Prague, 30. 9. 2020 (FHS UK, Polish Academy of Sciences, University of Lodz)
To be published in:  Urbánní studie (vol. 14), 2021

Velek, Viktor. Hledání programu, hledání identity aneb Stýkání a potýkání svatováclavské a husitské tradice v české hudbě 2. poloviny v 19. století.
Mezinárodní muzikologická konference Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele / International Musicological Conference Zdeněk Fibich: composer and his professional appearances Olomouc, 21. – 23. 9. 2020.
To be published in: Nineteenth-Century Music Review (spec. ed.)

Ciglbauer, Jan. CZ-Pu I G 39: Latin Songs from Prague University around 1400 and their “renaissance”. Medieval and Renaissance Music Conference, Edinburgh, 1.-4. 7. 2020 (Online).

Vlhová-Wörner, Hana. Chant in Bohemia around 1400: Traditions and Transformations. Conference: Chant in Bohemia around 1400: Crossroad of Traditions. Praha, prosinec 2019 / Prague, December 2019.

Velek, Viktor. Master Jan Hus and Hussitism as the subject of Czech social songs in the first half of the 19th century.
International Conference: Popular Songs in the 19th Century. Lucca, 30. 11. – 2. 12. 2019
To be published in: Speculum Musicae 2022.

Vlhová-Wörner, Hana. Sounds and Reverberations: 15th-century Hussite religious and war songs in differing historical contexts. The annual conference of the American musicological society (Boston, listopad 2019 / Boston, November 2019).

Velek, Viktor. 1848: Music and Master Jan Hus and Hussitism. In: 14th International musicological conference “Music, arts and politics: revolutions and restorations in Europe and Croatia, 1815-1860”, Záhřeb 16.-19. 10. 2019
To be published in: Arti Musices. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music

Vlhová-Wörner, Hana. Repertory of prosulas in late Hussite and Utraquist manuscripts. The Medieval and Renaissance Music Conference. Basel, July 2019.

Ciglbauer, Jan. Die Lieder, die es nicht mehr gibt. Zum Inhalt der böhmischen Cantionentradition im 15. Jahrhundert. Medieval and Renaissance Music Conference. Basel, 3.–6. 7. 2019.

Ciglbauer, Jan. Liturgische Handschriften aus Nordhausen: Fragmente eines Musiklebens. Nordhäuser Klosterkultur des Mittelalters: altes Kulturerbe - neu entdeckt. Nordhausen, 7. 6. 2019.

Ciglbauer, Jan. What matters? The creativity of Prague University students in the 14th and 15th centuries and their use of rhyme. Rhyme and Rhyming in Verbal Art and Song. Helsinki, 22.–24. 5. 2019. Digitální výstupy

MUSICA HUSSITICA MODERNA: PINACOTHECA
A database of title pages of compositions with Hussite topics.
http://pinacotheca.smnf.cz/

MUSICA HUSSITICA MODERNA: REPERTORIUM
A database and e-catalogue of compositions from the 19th-21st centuries with Hussite topics.
http://repertorium.smnf.cz/

Cantio.cz
A database of song repertoire from the 14th and 15th centuries in Central European sources.
(work in progress)

Ostatní

Králová, Markéta. Music culture of the Minorite monastery in Český Krumlov between 1726 and 1750. Dissertation, Universität Wien, 2020. https://ubdata.univie.ac.at/AC15667860

Hlávková, Lenka. Eric Jas, Piety and Polyphony in Sixteenth-Century Holland: The Choirbooks of St Peter’s Church, Leiden.  BMGN - Low Countries Historical Review, 135(2). 2020. DOI: http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10832 (Book review.)

Ciglbauer, Jan. Vyšebrodský rukopis č. 42 jako jedinečný pramen písňové kultury v klášterním prostředí předhusitských Čech. Cisterciácké opatství Vyšší Brod, 22. 8. 2020.

Hlávková, Lenka. 54. International Musicological Colloquium Brno, Urban music culture in Central Europe ca. 1450–1670. In: Hudební věda LVI (2019), 4, s. 459-462. (Conference review.)